Atlas Copco är ett av Sveriges största industriföretag med nära 44 000 anställda och kontor över hela världen.

Tillsammans med varumärkesstrategerna på Differ har This Way Up genomfört ett omfattande varumärkesarbete som resulterat i en ny varumärkesplattform, visuell identitet och tillhörande grafisk manual.

Atlas Copco är verksamma på en global marknad och har höga krav på välfungerande och praktiska riktlinjer för kommunikationsmaterial. TWU har utvecklat en lättarbetad och flexibel identitetsmanual som gör det möjligt att skapa material med ett starkt och varierat uttryck men som samtidigt håller ihop och stärker varumärkesuttrycket.

Den nya identitetsmanualen omfattar riktlinjer för varumärkets alla beståndsdelar som bl.a. fotografi, illustration, infographics, typografi, färger, samt ett helt system som hanterar storleksförhållanden för olika format. Systemet är applicerbart i alla miljöer och former av media, med allt från standardformat som A-formatet, rollups, billboards och powerpoints till webapplikationer.

 
 
 
 
 

This Way Up arbetar med löpande formgivnings- och kommunikationsuppdrag för Atlas Copco, bland annat:

– Design och produktion av kampanjmaterial för Atlas Copcos klimatsatsning med posters och infographics.

– Design och produktion av lanseringskampanj för Atlas Copcos sociala nätverk / intranet, material bestående av posters, annonser och flyers.

– Design och produktion av illustrationer och ikoner till Atlas Copcos illustrationsbank.

– Design och produktion av Employer branding broschyr.

– Design och produktion av investor relation film