Skanska utvecklar tillsammans med Botkyrka kommun en ny handelsplats i anslutning till E4an i södra Botkyrka. Här planeras en handelsplats, med närservice, bostäder och förträffliga kommunikationer.

Området förväntas bidra med nära 4000 arbetsplatser och ska vara färdigt år 2025. TWU fick i uppdrag att ta fram en varumärkesplattform och visuell identitet för det nya området som har namnet Botkyrka Södra Porten.