Global Child Forum är en oberoende global organisation som arbetar för att främja barns rättigheter till stöd för FN:s barnkonvention. Global Child Forum håller årligen forum på Stockholms slott där man samlar över 400 delegater från företag, finansiella institutioner, FN och frivilligorganisationer samt regeringsföreträdare från hela världen för att diskutera några av de mest angelägna frågorna som rör världens barn. Global Child Forum initierades av H.M. Kungen och H.M. drottning Silvia under 2009.

År 2013 fick This Way Up i uppdrag att ta fram en ny visuell identitet med syfte att stärka och förtydliga organisationens visuella uttryck och budskap. Genom ett omfattande förarbete skapades en ny visuell identitet med logotyp och grafisk identitetsmanual. This Way Up är sedan dess GCFs partner och hjälper organisationen i design- och kommunikationsfrågor samt producerar allt material till deras återkommande forum.