TWU har arbetat med Polarbröd sedan 2008, och fick då i uppdrag att ta fram ett helt nytt designkoncept för företagets alla brödförpackningar.

TWU utvecklade ett omfattande visuellt program med viktig varumärkesbärande DNA som bl.a. nytt illustrationsmanér, färgvärld, identitetsbärande typografi och mönster samt en helt ny designstruktur för förpackningsdesign. Konceptet implementerades därefter på över 30 unika förpackningar.

Ett år efter designlanseringen hade Polarbröds försäljning och marknadsandel ökat, man hade gått från plats fyra till två på den svenska brödmarknaden.

TWU har ett fortsatt nära samarbete med Polarbröd och arbetar löpande med designstrategi, förpackningsdesign och konceptutveckling.