Spiut Management

Spiut är ett konsultföretag med kunskap och erfarenhet inom verksamhetsutveckling och projektledning. Kunderna är ofta företag och organisationer som arbetar inom samhällsviktiga tjänster. Spiut drivs av stort engagemang och strävar alltid efter att hitta innovativa lösningar som utvecklar kundernas verksamhet. TWU har skapat den visuella identiteten, med ny logotyp, färgvärld, identitetsbärande mönster och illustrationsmanér.