Xenter är en mötesplats för lärande, utveckling och kreativitet. Här samlas bland annat yrkeshögskola, estetiska spetsutbildningar på gymnasiet, olika former av kompetensutveckling och kulturprojekt.

This Way Up har tagit fram en ny grafisk profil för Xenter som ska återspegla mångfalden och den kreativa verksamheten. En helt ny logotyp har utvecklats tillsammans med riktlinjer för färg, typografi, foto, illustration, layout och kommunikation.